top of page

KAUPANVAHVISTUS 24/7

Kaupanvahvistuksessa kiinteistön luovutus (kauppa, lahja, vaihto, jakosopimus, esisopimus, apportti, saantokirjan korjaus, luovutuksen purkautuminen) vahvistetaan kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja/luovutuksen saaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön. Vahvistuksen voi tehdä ainoastaan virallinen kaupanvahvistaja.

Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja Mikko Hilden tekee kaupanvahvistuksia "24/7" toimistolla, pankissa tai tarvittaessa myös kotonanne/kiinteistöllä paikan päällä. Tarvittaessa myös viikonloppuisin saatte palvelun kauttamme.

Halutessa voidaan myös lainhuuto laittaa automaattisesti vireille luovutuksen saajan/ostajan puolesta, samalla kun kaupanvahvistaja tekee luovutuksesta kaupanvahvistajan ilmoituksen Maanmittauslaitokselle. Tällöin kaupanvahvistaja toimii ns. lähettinä asiassa. Tämä usein helpottaakin luovutuksen saajan asemaa, ja moni mielellään tämän haluaa. Tästä ei aiheudu luovutuksen saajalle lisäkustannuksia, ollen osa kaupanvahvistajan tarjoaama palvelua.

Palkkio kaupanvahvistuksesta on lakisääteinen 120 euroa. Tämän voi maksaa kaupantekohetkellä käteisellä, tai MobilePaylla. Maksu on arvonlisäveroton ja tämän maksamisesta voidaan luovutuksen osapuolten kesken sopia vapaasti. Maksu voidaan myös jakaa tarvittaessa useampaan osaan.

 

SOITA 045 861 4477 / WHATSAPP - MIKKO@LKVHILDEN.FI

 

Toimin kaupanvahvistajana Jyvässeudulla ja tarvittaessa kauempanakin. Täten myös mm. Muurame, Laukaa, Korpilahti, Hankasalmi, Äänekoski ja Uurainen kuuluvat toiminta-alueeseeni (huom. kilometrikorvaus). Toimituksen teen nopeasti, tarkasti ja joustavasti aina osapuolten aikatauluja mukaillen. Vaadin aina saada nähtäväksi kauppa-/luovutuskirjan ja mahdolliset valtakirjat mielellään jo etukäteen, jotta näihin ehditään tekemään tarvittavat muutokset ennen kaupantekoa. Konsultoin osapuolia tarvittaessa asiassa, jotta luovutuskirja täyttää lain asettaman määrämuodon ja jottei siinä ole virhetä, joista minun tulee kaupanvahvistajana osapuolia huomauttaa.

Asiakkaitani ovat mm. yksityiset kiinteistöjen (ns. omakotitalot, paritalot, tontit, tilat, metsätilat) myyjät ja ostajat, kiinteistön lahjakirjan osapuolet, perikunnat, asunto-osakeyhtiöt, pienet ja isot kiinteistösijoittajat ja sijoitusyhtiöt (myös pörssiyhtiöt), metsäyhtiöt, useat paikalliset lakitoimistot sekä (avio)puolisot muutamia mainitakseni.

Tarvittaessa teen myös kauppakirjat juridisesti pätevästi ja kaupan osapuolien sopimien ehtojen mukaisesti.

Myytävä kohde voi olla kokonainen kiinteistö tai sen määräosa tai määräala. Mikäli omistat osuuden, esim. 1/3 kiinteistöstä, voit sen halutessasi myydä eteenpäin. Tällöin kysymys on kiinteistön määräosan kaupasta, jolloin tässä tapauksessa et myy mitään tiettyä alaa/osaa kiinteistöstä ja sillä mahd. sijaitsevista rakennuksista, vaan yhteisomistusosuutesi. Mikäli taasen kaupan kohteena olisi tietty rajattu alue kiinteistöstä (esim. metsäpalsta/kuvio isommasta metsätilasta) tai haluttaisiin lohkoa vaikkapa puolen hehtaarin kokoinen rantapala isommasta kokonaisuudesta, on tällöin kysymys kiinteistön määräalan kaupasta. Tällöin kauppa-/luovutuskirjaan tarvitaan liitteeksi määräalakartta, josta myytävä alue mahd. tarkasti ilmenee. Ko. alue myöhemmässä vaiheessa muodostetaan omaksi kiinteistöksensä lohkomisen myötä, joka käynnistyy automaattisesti lainhuudon myöntämisen myötä.

 

Kaupan kohteena voi olla myös ns. paritalokiinteistö, jossa osapuolet A ja B omistavat oman puolikkaansa rakennuksesta. Omistusosuudet tällöin lainhuutorekisteriin on merkitty yleensä 50/50. Jotta hallinta ja käyttö voidaan kohdistaa tiettyyn osaan rakennuksesta sekä kiinteistöstä (tontti/tila) jolla rakennus sijaitsee, tarvitaan hallinnanjakosopimus. Tämä tulisi aina kirjata kiinteistöön kohdistuvana erityisenä oikeutena lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin parhaalle etusijalle. Vain tällöin kohteen mahdollisen omistajuuden vaihtuessa sitoo tämä myös uutta omistajaa.

Jyvässeudulla aiemmin on myös maistraatti tarjonnut kaupanvahvistajan palvelut viraston ulkopuolella, mutta tämä palvelu on lakkautettu 1.1.2020, kun maistraatit, Väestörekisterikeskus ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät Digi- ja väestötietovirastoksi. Maistraatti tarjoaa kaupanvahvistajan palvelut edelleen virastossa, mutta ei siis sen ulkopuolella, jossa vielä aiemmin henkikirjoittaja saattoi käydä kaupan vahvistamassa, ja josta itsekin "tilasin" aina kaupanvahvistajan omille kiinteistökaupoilleni, joissa toimin välittäjänä.

 

Kaupanvahvistaja ei siis saa vahvistaa luovutusta, jos hän on esteellinen. Esteellisen kaupanvahvistajan luovutus on tällöin muotovirheen vuoksi pätemätön, eikä tällaiselle kaupalle myönnetä lainhuutoa. Esteellisyydestä säädetään oikeustoimen ja toimituksen todistajan esteellisyydestä annetussa laissa (734/2015), jonka mukaan kaupanvahvistajana ei voi toimia muun muassa se, joka itse on luovutuksessa asianosainen (luovuttaja tai luovutuksensaaja).

Kaupanvahvistajaksi ei tulla pelkästä omasta halusta vaan Maanmittauslaitos määrää vuosittain kaupanvahvistajia, joilla on oikeus kaupanvahvistajana toimia.

Minulle on kunnia, että olen tämän luottamuksen ansainnut ja olen Maanmittauslaitoksen määräämä kaupanvahvistaja vuodesta 2017 alkaen. Tänä aikana olen vahvistanut jo miltei 500 luovutusta!

Jos kaipaat kiinteistökaupoillesi tai muuhun luovutukseen rentoa, mutta asiantuntevaa kaupanvahvistajaa, niin valitse minut.

Laajan kiinteistökauppatuntemukseni ja yli kymmenvuotisen kiinteistönvälitysalan kokemuksen johdosta osaan ja mielelläni autan myös yleisesti kiinteistökauppoihin liittyvissä asioissa, palvellen myös perikuntia kiinteistönvälittäjänä, ja konsultoiden esim. perukirjaa ja kiinteistön selvennyslainhuutoa koskevissa asioissa. Perikunta kaupan osapuolena on yleinen, ja tärkeää onkin, että kaikki asiakirjat ovat kunnossa kaupantekohetkellä, joka mahdollistaa kiinteistölle lainhuudon käsittelyn ja myöntämisen ongelmitta Maanmittauslaitoksella.

 

Selvennyslainhuutoa voi suositella aina haettavaksi kaikille laajemmille perikunnille. Tällöin kiinteistökauppa/luovutus voidaan tehdä ilman muutoin tarvittavaa perukirjaa liitteinensä, eikä tätä myöskään tarvitse eriksensä vahvistuttaa DVV:llä, mikäli kiinteistölle on myönnettynä selvennyslainhuuto. Käytännössä selvennyslainhuuto tarkoittaa sitä, että vanhaa omistusmerkintää päivitetään ajan tasalle. Selvennyslainhuudon hinta on 151,00 euroa (heinäkuussa 2023, ei arvonlisäveroa).

Esim. perunkirjoitusta sekä perinnönjakoa ja osituksia varten pystyn tekemään markkina-arvon määrityksen asunto-osakkeista sekä kaikenlaisista kiinteistöistä.

Vaativimmissa oikeudellisissa kysymyksissä suosittelen kääntymään yhteistyölakitoimisto Fennolawin Tuukka Haarasen tai Janne Kallioisen puoleen, joilla on laaja kokemus eri lainaloilta.

Olehan siis yhteydessä!

Kaupanvahvistajan tehtävät ja palkkio

Laki kaupanvahvistajista määrittelee kaupanvahvistajan tehtävät:

  • Kiinteistön luovutuksessa kaupanvahvistaja tarkistaa osapuolten henkilöllisyydet.

  • Kaupanvahvistaja varmistaa, että kaikki luovutuksen osapuolet ovat läsnä ja allekirjoittavat luovutusasiakirjat, jonka jälkeen kaupanvahvistaja todistuksellaan sinetöi luovutuksen.

  • Kaupanvahvistaja myös tarkistaa ja vahvistaa kauppakirjat, esisopimuksen ja muut luovutuskirjat, joiden on täytettävä Maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla kiinteistön luovutuksen muotosäännöt.

  • Kaupanvahvistaja neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan. Lisää tietoa lainhuudosta löydät Maanmittauslaitoksen sivuilta. Kaupanvahvistaja myös kertoo, kuinka osapuolten henkilötietoja käsitellään viranomaisten rekistereissä. Halutessa myös kaupanvahvistaja voi laittaa lainhuudon vireille luovutuksen saajan puolesta kaupanvahvistajan ilmoituksen teon yhteydessä.

  • Kaupanvahvistaja ilmoittaa välittömästi luovutuksen tiedot Maanmittauslaitokselle ja kiinteistön sijaintikunnalle.

Kaupanvahvistajan palkkio on Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti 120 € (heinäkuu 2023).

Yleinen käytäntö on, että tämän maksavat puoliksi luovutuksen osapuolet (myyjä ja ostaja).

Lainhuudatusmaksu on 151€ (heinäkuu 2023, ei arvonlisäveroa), ja jonka perii suoraan Maanmittauslaitos luovutuksensaajalta.

Koska kaupanvahvistajan palkkiosta on säädetty em. asetuksella, voin taata, että kilpailutusta ei tarvita: tarjoan sinulle koko maan edullisimman hinnan. Samalla minulla on kunnianosoituksena osaamisestani ja asiantuntemuksestani maan kalleimmat hinnat. Luksusta edullisesti!

Mikäli kiinteistön luovutusta seuraava askel on uusi asunto, niin ota suoraan yhteyttä ja jutellaan, kuinka voisin auttaa sinua löytämään etsimäsi, ehkäpä vaikka ostotoimeksiannolla. Myyntivälitystoimeksiannot eli arkisemmin kiinteistönvälityksen hoidan paikallisen Koivu LKV:n välittäjänä, jossa työskentelen.

Tarvittaessa teen valmiiksi myös kauppa- ja muut asiakirjat kuten lahjakirjan, ja kauttani saat näissä tarvittavat kiinteistörekisteripaperit (kiinteistörekisteriote, lainhuuto- ja rasitustodistus, kiinteistörekisterikartta) edulliseen 60 euron yhteishintaan (= 4 kpl em. kiinteistörekisteriasiakirjoja).

Kauppakirjojen laadinta & em. kiinteistörekisteriasiakirjat & kaupanvahvistus yhteensä alk. 580

Lahjakirja ja kaupanvahvistajan vahvistus yht. alk. 368

Tarvittaessa asiakas voi myös valtuuttaa LKV HILDENin toimimaan puolestansa lähettinä haettaessa kiinteistölle lainhuutoa ja mahd. tarvittavia kiinnityksiä, sekä myös tekemään varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle, josta hinta sopimuksen mukaan.

Kiinteistön luovutuksen saajalla on mahdollista saada lainhuutohakemus vireille jo kaupanvahvistuksesta. Näin lainhuuto tulee samalla automaattisesti vireille, kun kiinteistönluovutusilmoitus toimitetaan Maanmittauslaitokselle, tämä sisältyen kaupanvahvistajan 120 euron palkkioon (Maanmittauslaitos laskuttaa suoraan luovutuksen saajalta lainhuudatusmaksun 151 euroa per kiinteistö). Tällöin luovutuksen saajan tulee ilmoittaa kaupanvahvistajalle, haluaako hän tässä yhteydessä lainhuutoasian käynnistyvän. Mikäli lainhuuto halutaan vireille, tulee luovutuksen saajan toimittaa kaupanvahvistajalle omat tai asiamiehensä yhteystiedot täydennyspyyntöjä, päätösasiakirjan toimitusta sekä laskutusta varten.

 

Kaupanvahvistaja ei ole tässä menettelyssä asiamies, eikä hän ole mitenkään vastuussa lainhuudon vireille tulosta, siihen tarvittavista asiakirjoista tai varainsiirtoverosta. Hän toimii vain lainhuudon lähettinä eli toteuttaa luovutuksen saajan tahtoa, jos he haluavat lainhuudon käsittelyn käynnistyvän kaupanvahvistuksesta. Lainhuutoon tarvittavien asiakirjojen toimittaminen ja vastuu varasiirtoveron maksamisesta ajallaan kuuluu luovutuksen saajalle.

 

Kaupanvahvistaja ei peri erillistä korvausta lainhuudon vireille laitosta, koska se sisältyy säädettyyn palkkioon.

Mikäli kaupanvahvistus tapahtuu kauempana Jyväskylästä, peritään tällöin matkakustannuksina 0,53 €/km (os. Kauppakatu, Jyväskylä mitattuna).

Huomioithan, että kiinteistön vuokraoikeuden kauppa (eli vuokraoikeuden siirto), jossa siis käytännössä esim. omakotitalo, joka sijaitsee (kaupungin) vuokratontilla, myydään eteenpäin, ei tarvitse kaupanvahvistusta, koska kyseessä ei ole kiinteistökauppa. Tällöin osapuolet voivat keskenänsä tehdä kaupan ilman kaupanvahvistajaa, ja jonka jälkeen ostaja hakee saannollensa vuokraoikeuden siirtoa Maanmittauslaitokselta erityisen oikeuden kirjaamisella.

 

Myöskään rivitalo- ja kerrostalokaupat eivät tarvitse kaupanvahvistusta, koska kyseessä on tällöin irtaimen kauppa (asunto-osakeyhtiön osakkeet). Ainoastaan mikäli kyseessä olisi kokonaisen kerros- tai rivitalokiinteistön kauppa, jossa maapohja rakennuksinensa tai vähintääkin pelkkä maapohja (eli kiinteistö, eli tontti) vaihtaisi omistajaa, tarvittaisiin tällöin kaupanvahvistus. Nykypäivänä verrattain yleistä onkin, että taloyhtiö saattaa myydä "tontin alta" esim. kiinteistösijoitusyhtiölle tai tonttirahastolle, jääden itse vuokralle aiemmin omistamallensa tontille. Näissä tapauksissa taloyhtiö voi tontista saamillansa tuloilla rahoittaa esim. putkiremontin tai osan siitä. Tämän jälkeen taloyhtiö maksaa vuokraa tontin uudelle omistajalle, ja jota käytännössä osakkaat maksavat hoitovastikkeen sisällä, tai erillisenä tontinvuokravastikkeena, mikäli kyseessä olisi ns. valinnaisen vuokratontin järjestelykuvio. Jyväskylässäkin viime vuosina useat taloyhtiöt ovat myyneet määräalan, eli tietyn rajatun alueen tontistansa kiinteistösijoitus-/kehitysyhtiölle tai suoraan rakennusliikkeelle. Tällöin kauppahinta on muodostunut yleensä rakennusoikeudesta jota kiinteistöllä on ollut käyttämättömänä, tai jota tälle voidaan mahdollisest saada esim. kaavamuutoksen myötä. Aika monella taloyhtiöllä onkin iso tontti, joka peräisin usein 60-luvulta, ja jossa voi olla paljonkin hyödyntämätöntä potentaalia, esim. "yli-ison" parkkipaikka- tai piha-alueen muodossa. Yksi mahdollisuus on myös kiinteistön yhteisomistussuhde, jossa omistajat omistavat tämän määräosin ja hallitsevat/määräävät hallnnanjakosopimuksella rakennuksista sekä mahdollisesta rakennusoikeudesta ja sen kohdistumisesta kiinteistöön. Näissäkin toimituksissa tarvitaan kaupanvahvistajaa.

Olethan siis tarvittaessa yhteydessä jo hyvissä ajoin, mikäli olet tekemässä kiinteistökauppoja tai haluat lahjoittaa osuutesi vaikkapa kesämökkikiinteistöstä jälkipolville. :)

Kaupanvahvistajamääräys 

Kaupanvahvistaja:  Hildén, Mikko 

c/o: LKV Hilden

Lähiosoite: Puistokatu 11 

Postitoimipaikka: Jyväskylä 

Puhelin: 045 861 4477 

Sähköposti: mikko@lkvhilden.fi 

Tunnus: 402000/806 

Määräyksen alkaminen: 22.12.2017 

Määräyksen päättyminen: 26.8.2047 

Maanmittauslaitoksen määräämä

Kauppakirjojen eko
Yhteydenotto kaupanvahvistu

Yhteydenottosi on lähetetty. Olen yhteydessä 2 arkipäivän kuluessa. Kiitos!

bottom of page